KALENDÁR

20.11.2021

SMUTNÁ SPRÁVA

Vážení priatelia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v piatok 19.11.2021 nás po ťažkej chorobe opustil vo veku 67 rokov Janko Horňák, dlhoročný prezident Automotoklubu VCC Piešťany a člen Dozornej rady ZZHV. Navždy zostane v našich spomienkach.

Česť jeho pamiatke

7.9.2021

Valné zhromaždenie 2021

Vážení priatelia veteránisti, POZOR ZMENA

Pozývame Vás na valné zhromaždenie ZZHV SR, ktoré sa uskutoční 2.10.2021. Delegačné listiny je potrebné zaslať na ZZHV SR e-mailom ( radazzhv@gmail.com  príp. sekretar.zzhv@gmail.com ) do 25.9.2021. Po tomto termíne delegačné listiny nebudú akceptované. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii je nutné, aby sa valnej hromady zúčastnili iba zaočkované osoby. Doklad o zaočkovaní bude potrebné predložiť pri vstupnej prezentácii.
Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť max. 2 osoby za klub.

Pozvánka

16.8.2021

Termíny jesenných HTK 2021

Dňom 30.9.2021 je ukončené prijímanie žiadostí o HTK na uvedený termín

 

Bratislava
Dňa 9.10. 2021 
Miesto: STK Dekra, Panónska cesta 47

Stredné Slovensko
Dňa 9.10. 2021 
Miesto: STK-EK-KO s.r.o. Martin, Priemyselný park Sučany

Východné Slovensko
Dňa: 16.10. 2021 
Miesto: STK Barca ,Vozárova 3

Západné Slovensko
Dňa: 23.10. 2021
Miesto: STK Robson, Nitra Janíkovce

21.6.2021

Stránky sú v rekonštrukcii.

Dôležité!
Počas rekonštrukcie stránky môžu byť niektoré príspevky neúplné alebo im môžu chýbať prílohy. Ďakujeme za trpezlivosť.

21.6.2021

F.I.V.A.

Rada ZZHV SR preložila a vydala nový kódex FIVA, platný od 1.1.2021. Znenie kódexu nájdete v časti F.I.V.A.

10.6.2021

Vysvetlenie pojmu historické vozidlo

Mnohí priaznivci historických vozidiel sa v tejto dobe  dostávajú k poslednej, vytúženej  méte svojho snaženia, a tou je vlastníctvo historického vozidla a jeho následné použitie na ceste.

Medzinárodná organizácia FIVA, ktorej princípy sú uplatňované aj v našej legislatíve a v aplikačnej praxi pri výkone historicko technických kontrol, vychádza  veteránistom v ústretí a po roku 2010 vydáva v poradí už tretí tzv. Technický kódex FIVA 2020  – teda  súhrn pravidiel pre posudzovanie  štatútu historického vozidla.

Prečítať

9.6.2021

Kritériá hodnotenia historických vozidiel

Kritériá hodnotenia historických vozidiel.

Na stiahnutie

25.5.2021

Patina či korózia na historickom vozidle?

Výsledkom bežného používania vozidla, jeho prevádzky na ceste, parkovania v exteriéri či v garáži / interiéri / počas niekoľkých rokov aj pri bežnej údržbe je vytvorenie patiny, viditeľnej najmä na karosérii.

Prečitať