KALENDÁR

Aktuálna informácia pre žiadateľov o HTK


Vzhľadom na pretrvávajúce komplikácie v súvislosti s obmedzeniami pre „Núdzový stav“ sa Rada ZZHV SR nemôže stretnúť v tomto roku. Obmedzenia ohrozujú aj vykonanie klubových HTK v Ružomberku, v Trnave a v Košiciach plánovaných ešte v tomto roku. Viacerí majitelia historických vozidiel, ktorí majú PHV platný do 31.12.2020 a riadne si splnili povinnosť podať žiadosti o HTK s požadovanými prílohami v termíne, nebudú mať možnosť zúčastniť sa na klubovej HTK a PHV stratí platnosť k 31.12.2020. Z tejto nepríjemnej situácie vzniknú komplikácie (odovzdanie EČV, žiadosť o novú HTK, vyššie poplatky za riadnu HTK), ktoré oni sami nezapríčinili. Z toho dôvodu prijala Rada ZZHV SR uznesenie v tomto znení:

Rada ZZHV SR schvaľuje vykonanie HTK pre žiadateľov o opakovanú HTK na predĺženie platnosti PHV s platnosťou PHV do 31.12.2020 administratívnym dištančným spôsobom tak, že v prípade nemožnosti vykonania HTK do 31.12.2020 im bude na základe predloženia všetkých požadovaných dokumentov o opakovanú HTK platnosť PHV administratívne predĺžená do 31.05.2021. V dobe od 01.01.2021 do 31.05.2021 vykonajú fyzickú časť HTK s platnosťou podľa stanovených kritérií.

Andrej Hrehovčík - riaditeľ HTK ZZHV SR

Výhodná ponuka poistenia historických vozidiel - iba 1/12 bežnej ceny!


Stiahnuť ponuku (pdf)