KALENDÁR

Stanovy a štruktúra

Stanovy a štruktúra

24.5.2021

Stanovy ZZHV SR

Stanovy ZZHV SR schválené 3.12.2016 na VZ v Galante.

Stanovy ZZHV SR

24.5.2021

Organizačná štruktúra ZZHV SR

Tu predstavujeme organizačnú štruktúru ZZHV SR.

Na stiahnutie