KALENDÁR

Stanovy a štruktúra

Stanovy a štruktúra

7.9.2021

Valné zhromaždenie 2021

Vážení priatelia veteránisti, POZOR ZMENA

Pozývame Vás na valné zhromaždenie ZZHV SR, ktoré sa uskutoční 2.10.2021. Delegačné listiny je potrebné zaslať na ZZHV SR e-mailom ( radazzhv@gmail.com  príp. sekretar.zzhv@gmail.com ) do 25.9.2021. Po tomto termíne delegačné listiny nebudú akceptované. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii je nutné, aby sa valnej hromady zúčastnili iba zaočkované osoby. Doklad o zaočkovaní bude potrebné predložiť pri vstupnej prezentácii.
Valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť max. 2 osoby za klub.

Pozvánka

24.5.2021

Stanovy ZZHV SR

Stanovy ZZHV SR schválené 3.12.2016 na VZ v Galante.

Stanovy ZZHV SR

24.5.2021

Organizačná štruktúra ZZHV SR

Tu predstavujeme organizačnú štruktúru ZZHV SR.

Na stiahnutie