KALENDÁR

Stanovy a štruktúra

Stanovy a štruktúra

22.4.2024

Stanovy ZZHV SR

Stanovy ZZHV SR schválené 2. 3. 2024 na VZ v Gbeľanoch.

Stanovy ZZHV SR

7.2.2023

Volebný poriadok

Volebný poriadok na stiahnutie

Volebný poriadok

24.5.2021

Organizačná štruktúra ZZHV SR

Tu predstavujeme organizačnú štruktúru ZZHV SR.

organizačná štruktúra Organizačná štruktúra ZZHV SR