KALENDÁR

Kluby

Kluby

28.1.2022

VALNÁ HROMADA

valná hromada v r.2022 sa vzhľadom k pandemickej situácii neuskutoční v obvyklom termíne v poslednú sobotu vo februári. O náhradnom termíne a mieste budeme členskú základňu včas informovať.

14.9.2021

Zoznam klubov

Nižšie sa vám otvorí aktuálny zoznam klubov, ktoré sú členmi združenia.

Zoznam klubov