KALENDÁR

Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

16.4.2024

Často kladené otázky k mladším historickým vozidlám

Z radov záujemcov o preukazy mladších historických vozidiel (tzv. "young-timerov") sa prirodzene množia otázky týkajúce sa aktuálneho stavu a možností. Rozhodli sme sa preto informovať verejnosť formou tohto príspevku a zodpovedať vybrané často kladené otázky.

Informácie k MHV

24.5.2021

Predĺženie platnosti preukazu HV

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o radu ako postupovať, keď mi 31.12. skončila platnosť preukazu HV. Nevšimol som si to a prišiel som na to až teraz. Ako mám postupovať, keď chcem mať naďalej preukaz HV. Ďakujem

Odpovedá Mgr. Miroslav Dolník, riaditeľ historicko-technickej komisie ZZHV SR:

Jedným z omylov veteránistov býva podanie žiadostí o predĺženie platnosti preukazu historického vozidla (PHV) pre vozidlo ktorému už táto platnosť skončila. Treba zdôrazniť, že nie je možné predĺženie platnosti už neplatného dokladu, čo sa týka aj preukazu HV. Pri skončení platnosti preukazu je povinnosťou vlastníka vozidla neplatný preukaz odovzdať vydávajúcej organizácii, teda ZZHV SR. Ukončením platnosti preukazu HV končí aj platnosť priradenia zvláštneho evidenčného čísla (ZEČ) a vlastník vozidla je povinný odovzdať tabuľky so ZEČ na DI PZ SR, ak tak neurobí, dopúšťa sa priestupku. Treba spomenúť aj to, čo nebolo predmetom otázky, ale ukončením platnosti preukazu HV končí aj platnosť oslobodenia od platenia úhrady za používanie diaľnic a rýchlostných komunikácií. Ak vlastník, ktorému platnosť PHV skončila chce aby jeho vozidlo malo aj naďalej štatút historického vozidla, musí byť vykonaná nová historicko-technická kontrola vozidla so všetkými náležitosťami tak, akoby ju vozidlo absolvovalo prvý raz. Ak vozidlo vyhovie stanoveným kritériám, vlastníkovi bude vydaný nový preukaz HV aj s príslušným dokladom pre políciu.

24.5.2021

Elektronické zapaľovanie v HV

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informáciu, renovujem motocykel JAWA 350 a chcem ho dať na veteránske značky. Zistil som, že je tam poškodené zapaľovanie, otázka je či môžem staré zapaľovanie vymeniť za VAPE?

Odpovedá Mgr. Miroslav Dolník, riaditeľ historicko-technickej komisie ZZHV SR:

V zmysle Technického kódexu FIVA 2015 čl. 6 - Úpravy vozidla, ods. 6.2.3 je možné vykonať úpravy využívajúce diely a technológie v Období nedostupné. V tomto zmysle je možné inštalovať do HV elektronické zapaľovanie, ale na vonkajšom vzhľade vozidla nesmú byť tieto zmeny a úpravy viditeľné (napr. káble, cievky, regulátor a pod.), čo je na motocykloch bez krytov a schránok ťažko splniteľné. Úprava zapaľovania musí byť uvedená v žiadosti o HTK, kde sa v časti „typ zapaľovania" uvedie jeho presný názov, typ, napätie a pod. a v časti „uveďte zmeny" sa uvedie dátum montáže. Takáto úprava je teda akceptovateľná, avšak vozidlo už nie je zaradené ako štandardné (A), ale ako vozidlo typu E.