KALENDÁR

Práca s mládežou

Práca s mládežou

24.5.2021

Vitajte medzi mladými

Veteránizmus je čoraz populárnejší a veríme, že tento priaznivý trend bude pokračovať aj naďalej a postupne osloví čoraz viac mladých ľudí.

Medzi hlavné úlohy našej sekcie pre prácu s mládežou patrí zatraktívnenie veteránizmu a zberateľstva historických vozidiel pre mladšiu vekovú kategóriu, motivácia k príprave a organizovaní podujatí - zrazov historických vozidiel a zabezpečenie fungovania komunikačných kanálov - sociálnych sietí.

Jednou z úloh sekcie je aj motivácia mladých ľudí k príprave a organizovaniu podujatí pre historické vozidlá.

ZZHV SR podporuje podujatia určené pre mladšiu vekovú kategóriu veteránistov a pre mladšie historické vozidlá z kategórie young-timer a keďže mladí veteránisti preferujú účasť na nízkorozpočtových podujatiach regionálneho charakteru, je žiadúce, za účelom uspokojenia ich potrieb podporovať aj podujatia tohoto druhu.

Na stiahnutie

24.5.2021

Podpora mladých

Veteránizmus je čoraz populárnejší a veríme, že tento priaznivý trend bude pokračovať aj naďalej a postupne osloví čoraz viac mladých ľudí.

ZZHV SR môže poskytnúť organizátorovi určité množstvo vecných cien pre účastníkov, najčastejšie v podobe napr. plakiet, pohárov, dekrétov a pod. Ak je podujatie organizované po prvý krát neskúsenými kolegami, tí sa môžu obrátiť na sekciu pre prácu s mládežou, s prosbou o pomoc pri organizácii podujatia. Odôvodnené žiadosti nebudú odmietnuté a sekcia poskytne poradenstvo pri príprave usporiadania akcie.

Potrebné informácie a vzor žiadosti sú v časti na stiahnutie.

Na stiahnutie