KALENDÁR

FIVA

FIVA

21.6.2021

Nový technický kódex FIVA

Rada ZZHV SR preložila a vydala nový kódex FIVA, platný od 1.1.2021.

Prečítať

24.5.2021

Nové vedenie F.I.V.A.

V sobotu 16. novembra 2019 zvolila F.I.V.A. nového prezidenta, ktorým sa stal Tiddo BRESTERS, 65-ročný holandský právnik. Ten preberá funkciu od Patricka Rolleta, pôsobiaceho na čele F.I.V.A. šesť rokov.

Zmeny vo vedení F.I.V.A. a aktuálne obsadenie funkcií si môžete pozrieť na:

Prejsť na stránku

24.5.2021

Technický kódex FIVA 2010

Technický kódex FIVA

Prečítať

24.5.2021

Žiadosť o ID Card F.I.V.A.

Nová žiadosť o vydanie ID Card F.I.V.A.

Na stiahnutie

24.5.2021

Nové sídlo a nový generálny sekretár F.I.V.A.

Kancelária F.I.V.A. je presťahovaná z Bruselu do Turína.

Nová adresa kancelárie FIVA je:
Villa Rey
Strada Val San Martino Superiore 27B
10131 Torino
Italia

Kontaktné údaje na generálneho sekretára FIVA - Gian Mario Mollar sú:
Mobile: +39 391 725 9962
E-mail: secretary@fiva.org

Nové sídlo a nový generálny sekretár F.I.V.A.

24.5.2021

Členstvo ZZHV SR v F.I.V.A.

Členstvo ZZHV SR v F.I.V.A.

Členstvo ZZHV SR v F.I.V.A.

24.5.2021

Turínska charta - 2010

Neustále diskutovaná a rozoberaná téma o originalite, reštaurovaní a renovovaní historických vozidiel nás už mnohé roky zamestnáva a doposiaľ nielen u nás na Slovensku, ale ani medzinárodná organizácia historických vozidiel FIVA nemá úplne presnú definíciu pre tieto pojmy.

Veľa krát sa stretávame v inzerátoch, že historické vozidlo je kompletne zrenovované, s novým lakom, motorom a prevodovkou, alebo iný ponúka motocykel v pôvodnom stave s novou nádržou a prerobeným motorom, odborne prerobená elektrická sústava zo 6 V na 12 V. Podobných inzerátov sú plné noviny a časopisy.

Samozrejme, že mnohé z nich nie sú správne, sú však bežné a často zavádzajúce.

Čo sa rozumie pod pojmom pôvodný stav, reštaurovaný stav a ako by sme mali postupovať, aby historické vozidlo ostalo historickým? Pre udržanie hodnoty, nielen z hľadiska histórie, ale aj z hľadiska financií je potrebné vytvoriť jasné pravidlá a princípy, podľa ktorých by sa mali riadiť všetky organizácie pôsobiace v oblasti historických vozidiel,

Na tieto otázky však nie vždy existuje jednoznačná odpoveď. Preto technická komisia medzinárodnej organizácie historických vozidiel (FIVA) iniciovala myšlienku vytvoriť chartu podobnú Benátskej charte. FIVA ako vedúca autorita pre historické vozidlá hľadá spôsob v súčinnosti so svetovou organizáciou UNESCO ako vytvoriť chartu pre zachovanie technických pamiatok.

V roku 1931 sa stretli v Aténach experti z celého sveta, aby vytýčili "Carta del Restauro", metodický postup na ochranu historických pamiatok. To bol štart pre vznik ICOM (Medzinárodná rada múzeí) a UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru).

Druhá svetová vojna zanechala mnoho miest v ruinách, škody spáchané na kultúrnom dedičstve boli obrovské a Európa nemala dostatok prostriedkov na obnovenie zničených pamiatok. V roku 1964 sa stretli poprední architekti a experti, aby zostavili hlavné princípy uchovávania a obnovy historických pamiatok a miest, ktorú označili ako "Benátska charta”. Takmer všetky národy chartu ratifikovali a prijali jej princípy. Odvtedy archeológovia, architekti a reštaurátori na celom svete začali pracovať podľa týchto pravidiel.

Obdobným spôsobom sa postupovalo pri záchrane námorného kultúrneho dedičstva a v roku 2001 sa v Barcelone konal Kongres námorného dedičstva (EMH), ktorý sa rozhodol prispôsobiť Benátskej charte pre záchranu námorného dedičstva v Európe a vznikla známa "Barcelonská charta". O dva roky neskôr, v roku 2003, organizácia historických železníc FEDECRAIL vytvorila "Rigskú chartu” na takých istých princípoch.

Skupina expertov v oblasti historických vozidiel napísala text charty pre záchranu, uchovávanie a reštaurovanie historických vozidiel a nazvali ju Turínska charta, nakoľko myšlienka vznikla počas Kongresu FIVA v Turíne. Charta bola ratifikovaná na kongrese FIVA v Monaku 27. októbra 2012.

S jej obsahom sa môžte zoznámiť na tomto mieste.

Na stiahnutie

24.5.2021

F.I.V.A. - Definícia historického vozidla

Na Valnom Zhromaždení F.I.V.A. 2010 v Bruseli bola prijatá nová definícia historického vozidla a zvýšenie jeho veku. Definícia HV znie:

Historické vozidlo je mechanicky poháňané vozidlo, ktorého vek je minimálne 30 rokov, je v historicky korektnom stave a je v ňom udržiavané, ktoré nie je používané k dennému transportu, a ktoré je vzhľadom k svojmu veku a historickému pôvodu hodné zachovania.

Táto definícia teda znamená zvýšenie veku HV v kategórii G na minimálne 30 rokov.

24.5.2021

Čo je F.I.V.A.

Fédération Internationale des Véhicules Anciens (F.I.V.A.)

F.I.V.A. je medzinárodná federácia historických vozidiel založená 1. marca 1966. Je neziskovou celosvetovou organizáciou, tvoriacou medzinárodnú asociáciu národných klubov, klubových federácií, alebo národných asociácií, zakladaných v ktorejkoľvek krajine sveta a zaoberajúcich sa uchovávaním, užívaním a historickou dokumentáciou akéhokoľvek druhu, mechanicky poháňaných cestných vozidiel s historickým a technickým významom. Združuje približne dva milióny členov zo šesťdesiatich krajín na celom svete.

V rámci svojej činnosti sa F.I.V.A. zdržuje akejkoľvek rasovej, politickej či náboženskej diskriminácie a s ňou súvisiacich akcií.

Registrovaným sídlom F.I.V.A. je:
Automobile Club de France, 8 Place de la Concorde, F-75008 Paris.
F.I.V.A. sa vo svojej činnosti riadi zákonom krajiny, v ktorej sa nachádza jej registrované sídlo. Úradným jazykom F.I.V.A. je angličtina a francúzština.

Národným orgánom F.I.V.A. v Slovenskej republike je:
Združenie zberateľov historických vozidiel SR.

Prejsť na stránku