KALENDÁR

Vedenie

Vedenie

23.3.2023

Volené riadiace orgány ZZHV SR

Pravidelná Valná hromada Združenia zberateľov historických vozidiel SR bola zvolaná na 18. februára 2023. Tentokrát Valnú hromadu hostili Košice a najdôležitejším bodom programu boli voľby prezidenta, rady a dozornej rady ZZHV SR.

Na pozícii prezidenta sa zmena neudiala a svoju funkciu obhájil úradujúci prezident ZZHV SR Ing. Juraj Porázik.

Prezident a štatutárny orgán ZZHV SR:
Ing. Juraj PORÁZIK

kontakt: porazik.juraj@gmail.com

Za členov dozornej rady ZZHV SR boli zvolení:
Ing. Nadežda Semanová - predsedníčka, Mgr. Miroslav Dolník a Ing. Viliam Miklík

Za členov rady ZZHV SR boli zvolení:
Ing. Vladimír Koštiaľ, Bc. Július Cako, Ing. Šimon Hůlka, Jakub Kránitz, Ing. Vladimír Korec a Július Kozák.

Na návrh prezidenta ZZHV SR boli Radou zvolení do funkcie viceprezidenta Ing. Vladimír Koštiaľ a Bc. Július Cako.

Na základe návrhu Rady zberateľov boli prezidentom obsadené funkcie:
Ing. Vladimír Koštiaľ
– riaditeľ komisie pre motocykle
Bc. Júlis Cako
– riaditeľ historicko-technickej komisie
Július Kozák
– riaditeľ komisie úžitkových, vojenských a špeciálnych vozidiel
Ing. Vladimír Korec
– riaditeľ komisie pre marketing a styk s verejnosťou
Jakub Kránitz
– riaditeľ komisie pre osobné a športové vozidlá
Ing. Juraj Porázik
– riaditeľ komisie pre legislatívu
Ing. Šimon Hůlka
– riaditeľ komisie pre zahraničné vzťahy
Ing. Mikuláš Ivaško
- hospodár
Ing. Milan ZIGO
- výkonný sekretár ZZHV SR
sekretar.zzhv@gmail.com
radazzhv@gmail.com

 

24.5.2021

Prezidenti ZZHV SR v histórii združenia

V histórii ZZHV SR sa vo funkcii prezidenta vystriedalo viacero osobností. Tu prinášame ich prehľad.

Ing. Konstantin NIKITIN
- zakladajúci člen ZZHV SR a prezident v rokoch 1990 - 2000

Ing. Valentín ZBYŇOVSKÝ
- prezident ZZHV SR v rokoch 2000 - 2003

Ing. Martin TOMČÍK
- prezident ZZHV SR v rokoch 2003 - 2006

p. Jozef VÁRY
- prezident ZZHV SR v rokoch 2006 - 2008

Ing. Peter BALIGA
- prezident ZZHV SR v rokoch 2008 - 2011

Ing. Ľudovít FRANCL, PhD.
- prezident ZZHV SR v rokoch 2011 - 2017

Ing. Juraj PORÁZIK
- prezident ZZHV SR od roku 2017