KALENDÁR

ZZHV SR

Stanovy a štruktúra

3.12.2016

Stanovy ZZHV SR schválené 3.12.2016 na VZ v Galante

Na stiahnutie

3.12.2016

Organizačná štruktúra ZZHV SR

Tu predstavujeme organizačnú štruktúru ZZHV SR.

Na stiahnutie